Ministerio de Ciencia e Innovación

Diana Morant

Ministra de Ciencia e Innovación
E. E.

Raquel Yotti

Secretaria general de Investigación. 
E. E.