El Español
Treintayseis
Actualidad
|
Ferrolterra

Narón (A Coruña) inicia mejoras en aceras y zonas de aparcamiento en A Gándara

Se actuará en las avenidas del Mar y Castelao y en la calle Otero Pedrayo
Concello de Narón
Ofrecido por:

El Concello de Narón (A Coruña) ha iniciado las obras de acondicionamiento de aceras y aparcamiento en las avenidas del Mar y Castelao, ambas en la zona de A Gándara, tal y como anunció la alcaldesa, Marián Ferreiro. Se trata de una actuación licitada en algo más de 191.000 euros y que se ejecutan a través del POS+ 2023.

Los trabajos comenzaron ayer martes en un tramo de la avenida Castelao, en las inmediaciones del centro comercial Odeón. “Ordenar os aparcamentos e accesos a industrias e outros establecementos asentados nestas vías do polígono industrial da Gándara está tamén entre os obxectivos desta intervención, mellorando a seguridade”, recalcó la regidora.

La actuación se proyectó para "mellorar a seguridade viaria dos peóns, implicando a reforma da beirarrúa e mellora dos actuais espazos reservados para estacionamento nas citadas avenidas e tamén na rúa Otero
Pedrayo", explican fuentes municipales. En el caso de la avenida Castelao, la alcaldesa recordó que las obras se llevarán a cabo desde la rotonda de acceso al centro comerical, con 5.80 metros de acera, y actualmente sin espacio para aparcar,

En el caso de la avenida del Mar, se actuará entre las rotondas de la avenida Castelao y calle Pavillón, con un carril de 6,40 metros de ancho con aparcamiento en línea e una acera y zona de césped que ocupan en total 4,50 metros. En ambos casos “aproveitarase mellor o espazo existente, deseñando unha sección de calzada, aparcamento en liña e beirarrúa e tamén se mellorarán as canalizacións de servizos na zona”, apuntó.

Finalmente, en la calle Otero Pedrayo se realizarán obras en el aparcamiento, con un pavimento actualmente muy deteriorado.

El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses. “Unha vez rematados os traballos esta zona industrial, construída na década dos oitenta e que xa foi obxecto dalgunhas intervencións, quedará totalmente renovada e adaptada ás necesidades actuais dos traballadores e traballadoras de firmas asentadas na zona e tamén das persoas que a frecuentan, como conductores ou peóns”, explicó la regidora.

Actualidad