El Español
Vivir
|
Música

Susana Seivane: "Nuestra música fue un grito de ánimo para los gallegos que lo pasaron mal"

La gaiteira de Cambre lanza hoy su nuevo trabajo, 'Dende o meu balcón', que surgió de sus actuaciones para los vecinos en el confinamiento
Susana Seivane.
Cedida
Susana Seivane.

Susana Seivane (Barcelona, 1976) lleva décadas siendo un referente de la música folk gallega. Sin embargo, hoy estrena el que considera que debería haber sido su primer disco. Dende o meu balcón es un trabajo compuesto por las canciones que hizo sonar junto a sus hijos, hermana y sobrino durante el confinamiento.

Susana, que todavía continúa presentando su último trabajo, FA, dedicado a sus dos hijos, actuaba cada tarde, a las 20.00 horas durante el aplauso sanitario, para sus vecinos. Esas improvisadas jam session fueron vistas por millones de personas en sus redes sociales. Gallegos y seguidores de todo el mundo interactuaron con ella. Ahora, la gaiteira cuenta a Quincemil cómo surgió este proyecto.

¿Cómo son las horas previas al lanzamiento de un disco?

Son unhas horas cheas de ilusión. Pásanos sempre aos artistas cando sacamos un disco. Tamén de nervios por saber se venderemos moitos discos. Esperamos que este traballo chegue a todos os balcóns do mundo.

Son unas horas llenas de ilusión. Nos pasas siempre a los artistas cuando sacamos un disco. También de nervios por saber si venderemos muchos discos. Esperamos que este trabajo llegue a todos los balcones del mundo.

Todos los discos son especiales, pero este tiene ese componente añadido de haber surgido en la cuarentena. ¿Cómo lo valoras?

É certo que todos son especiais, pero este está cargado de emoción e sentimentos atopados. A verdade é que eu xa quixera gravar este disco hai más de 20 anos. Tería que ter sido o meu primeiro disco. Ao final, o meu primeiro traballo tivo un aire máis folk. É un repertorio que eu xa traballaba. Ao final, por mor da pandemia termina saíndo á luz.

Es cierto que todos son especiales, pero este está cargado de emoción y sentimientos encontrados. La verdad es que yo ya quise grabar este disco hace más de 20 años. Tenía que haber sido mi primer disco. Al final, mi primer trabajo tuvo un aire más folk. Es un repertorio que yo ya trabajaba. Al final, como consecuencia de la pandemia termina saliendo a la luz.

¿Cómo se gestó?

Cada día ás oito, cando facíamos o noso aplauso musical aos sanitarios, pero tamén a toda a xente que o estaba a pasar moi mal, traballando en primeira línea como os traballadores de hospitais e supermercados. Tamén aos nosos veciños. A nosa música foi un berro de ánimo a todos os galegos que o pasaron mal. Recibimos moitas mensaxes agradecendo estas actuacións que subiamos ás redes. Ao final, decidín preguntar aos meus 'seivaneiros' que querían que tocase, e moitos dixeron estas pezas que compoñen o disco.

Cada día a las ocho, cuando hacíamos nuestro aplauso musical a los sanitarios, pero también a toda la gente que lo estaba pasando muy mal, trabajando en primera línea como los trabajadores de hospitales y supermercados. También a nuestros vecinos. Nuestra música un grito de ánimo para todos los gallegos que lo pasaron mal. Recibimos muchos mensajes agradeciendo estas actuaciones que subíamos a las redes. Al final, decidí preguntar a mis seivaneiros qué querían que tocase, y muchos dijeron estas piezas que componen el disco.

¿Cómo son esas piezas?

Moitas xa as tiña gravadas nunha maqueta. Nos meus concertos fusiono o folk coa música funky e rock, pero a min a música tradicional encántame. Son as miñas orixes. Ao final, a música tradicional uníunos a todos e fíxose viral. A nosa música de raíz.

Muchas ya las tenía grabadas en una maqueta. En mis conciertos fusiono el folk con la música funk y el rock, pero a mí la música tradicional me encanta. Son mis orígenes. Al final, la música tradicional nos unió a todos y se hizo viral. Nuestra música de raíz.

¿Eres consciente de la magnitud de aquellos vídeos en las redes sociales?

Eu estaba flipando coa repercusión que tiñan os vídeos. Moito galego hai polo mundo. Contactoume xente de todos os países do mundo. Fomos conscientes, pois chegaron a se me bloquear as redes pola cantidade de notificacións. Fomos conscientes do revuelo que causamos, en todo caso, un revuelo positivo.

Yo estaba flipando con la repercusión que tenían los vídeos. Mucho gallego hay por el mundo. Me contactó gente de todos los países del mundo. Fuimos conscientes, pues llegaron a bloqueárseme las redes por la cantidad de notificaciones. Fuimos conscientes del revuelo que causamos, en todo caso, un revuelo positivo.

¿Tienes pensado presentar este nuevo trabajo con una gira?

En principio non imos facer presentación ao vivo do disco. Primeiro, pola situación sanitaria e cultural. Pero si que empezamos xa a facer cousiñas pequenas con aforo reducido. Este é un disco moi especial e non ten moita cabida nos meus espectáculos. Si que pode haber concertos nos que toquemos certos temas. Seguiremos coa nosa axenda habitual.

En principio no vamos a hacer presentación en directo del disco. Primero, por la situación sanitaria y cultural. Pero sí que empezamos ya a hacer cositas pequeñas con aforo reducido. Este es un disco muy especial y no tiene mucha cabida en mis espectáculos. Si que puede haber conciertos en los que toquemos ciertos temas. Seguiremos con la agenda habitual.

¿Cómo surgió la idea de actuar en balcones?

Foi por unhas axudas da Xunta polo Xacobeo 2021. Propuxemos actuar en balcóns que están nas rutas do Camiño de Santiago. Son concertos con aforo reducido. De momento fixemos Ribeira e Santiago. Está tendo unha aceptación moi bonita. Vexo os balcóns dunha maneira máis romántica desde que saímos do confinamento. Moitos artistas de todo o mundo usáronos para expresar a súa arte. Creo que para o pública pasa algo similar.

Fue por unas ayudas de la Xunta por el Xacobeo 2021. Propusimos actuar en balcones que están en las rutas del Camino de Santiago. Son conciertos con aforo reducido. De momento, estuvimos en Ribeira y Santiago. Está teniendo una aceptación muy bonita. Veo los balcones de una manera más romántica desde que salimos del confinamiento. Muchos artistas de todo el mundo los usaron para expresar su arte. Creo que para el público pasa algo similar.

¿Cómo ves la situación actual de la música tradicional gallega a raíz de esta pandemia?

A solución pasaría por que os políticos deixaran de facer o gilipollas e se centraran en salvar todo isto. Non é normal que os teatros se manteñan pechados e os avións voen cheos de xente. É de tolos. Todos os que vivimos da cultura e da música estamos moi preocupados. A cultura dun país é máis importante que o ocio. Abriuse o ocio nun momento que non se tiña que ter aberto e mira agora como estamos. E nós temos que seguir loitando con escasas axudas. Pero, despois, sempre temos que estar aí para causas solidarias e poñer da nosa parte.

La solución pararía por que los políticos dejaran de hacer el gilipollas y se centraran en salvar todo esto. No es normal que los teatros se mantengan cerrados y los aviones vuelen llenos de gente. Es de locos. Todos los que vivimos de la cultura y de la música estamos muy preocupados. La cultura de un país es más importante que el ocio. Se abrió el ocio en un momento que no se tenía que haber abierto y mira ahora como estamos. Y nosotros tenemos que seguir luchando con escasas ayudas. Pero, después, siempre tenemos que estar ahí para causas solidarias y poner de nuestra parte.

"No es normal que los teatros se mantengan cerrados y los aviones vuelen llenos de gente. Es de locos. Todos los que vivimos de la cultura y de la música estamos muy preocupados"

Susana Seivane

¿Hay algún concierto que tengas muchas ganas de hacer?

En Ortigueira, no festival. Quedáronme moitas ganas de ir a presentar o último disco. Para min é un festival moi especial, fun desde nena cos meus pais e despois cos meus amigos. Sempre soñei con estar enriba do escenario. É algo único e xa puiden actuar seis ou sete veces alí.

En Ortigueira, en el festival. Me quedaron muchas ganas de ir a presentar el último disco. Para mí es un festival muy especial, fui desde niñas con mis padres y después con mis amigos. Siempre soñé con estar encima del escenario. Es algo único y ya pude actuar seis o siete veces allí.

Se nota que hay ganas de actuar.

Teño ganas de que volva a vella normalidade, non a de agora. Poder refacer as nosas vidas, tal e como as tiñamos antes.

Tengo ganas de que vuelva la vieja normalidad, no la de ahora. Poder rehacer nuestras vidas, tal y como las teníamos antes.

Na Beira, O Galo e A Carolina Cantamos? ????

Posted by Susana Seivane on Friday, April 17, 2020

¿Cuál será el siguiente paso de tu carrera?

Nós, antes do confinamento, xa tiñamos varios temas preparados para un novo disco. Seguirá o estilo que temos ata o de agora, cunha mestura de ritmos. Pronto o retomaremos, pero aínda non hai unha data pechada. Hai moitos 'seivaneiros' que preguntan, pero pouco a pouco. Aínda temos que seguir presentando FA, o meu último disco.

Nosotros, antes del confinamiento, ya teníamos varios temas preparados para un nuevo disco. Seguirá el estilo que tenemos hasta ahora, con una mezcla de ritmos. Pronto lo retomaremos, pero aún no hay una fecha cerrada. Hay muchos seivaneiros que preguntan, pero poco a poco. Aún tenemos que seguir presentando FA, mi último disco.

Vivir